ACL

5 تیر 1396

درمان پارگی رباط زانو

درمان پارگی رباط زانو چون پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL ) شایعتر است در این قسمت فقط در مورد پارگی ACL صحبت میشود. پارگی ACL دو روش کلی درمانی دارد: 1- درمان غیر جراحی 2- درمان جراحی روش غیر جراحی بیشتر برای افراد با سن بالاتر که تصمیم به زندگی بدون فعالیت ورزشی گرفته اند، توصیه میشود. و در سایر موارد درمان جراحی، روش انتخابی است. چون رباط ACL داخل […]
4 تیر 1396

پارگی رباط زانو

پارگی رباط زانو هر زانو دارای چهار رباط اصلی است که شامل رباط صلیبی قدامی ، خلفی و رباط جانبی داخل و خارجی است. یکی از شایع ترین پارگی های رباط مربوط به رباط صلبیبی قدامی یا ACL  است. رباط ACL  از کندیل خارجی استخوان ران شروع شده و به برجستگی میانی استخوان ساق میچسبد و در حرکات زانو پایداری مفصل را باعث میشود و مانع دررفتگی دو استخوان ران […]