درمان پارگی رباط زانو

5 تیر 1396

درمان پارگی رباط زانو

درمان پارگی رباط زانو چون پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL ) شایعتر است در این قسمت فقط در مورد پارگی ACL صحبت میشود. پارگی ACL دو روش کلی درمانی دارد: 1- درمان غیر جراحی 2- درمان جراحی روش غیر جراحی بیشتر برای افراد با سن بالاتر که تصمیم به زندگی بدون فعالیت ورزشی گرفته اند، توصیه میشود. و در سایر موارد درمان جراحی، روش انتخابی است. چون رباط ACL داخل […]