درمان پارگی رباط زانو

۵ تیر ۱۳۹۶

درمان پارگی رباط زانو

درمان پارگی رباط زانو چون پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL ) شایعتر است در این قسمت فقط در مورد پارگی ACL صحبت میشود. پارگی ACL دو روش کلی درمانی دارد: ۱- درمان غیر جراحی ۲- درمان جراحی روش غیر جراحی بیشتر برای افراد با سن بالاتر که تصمیم به زندگی بدون فعالیت ورزشی گرفته اند، توصیه میشود. و در سایر موارد درمان جراحی، روش انتخابی است. چون رباط ACL داخل […]