دکتر علی شهسواری پور

5 تیر 1396

درمان پارگی منیسک

درمان پارگی منیسک وقتی پارگی منیسک در معاینه فیزیکی و MRI مشخص شد، نیازمند ارزیابی آرتروسکوپیک میباشد. در بررسی آرتروسکوپی زانو، پارگی منیسک به شکل های مختلف دیده میشود و این پارگی میتواند در محل های متفاوت منیسک داخلی و خارجی دیده شود. درمان این پارگی ها به دو صورت کلی است: اول خارج کردن قسمت پاره منیسک، دوم ترمیم پارگی. خارج کردن قسمت پاره منیسک باعث میشود که کارکرد […]
5 تیر 1396

درمان پارگی رباط زانو

درمان پارگی رباط زانو چون پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL ) شایعتر است در این قسمت فقط در مورد پارگی ACL صحبت میشود. پارگی ACL دو روش کلی درمانی دارد: 1- درمان غیر جراحی 2- درمان جراحی روش غیر جراحی بیشتر برای افراد با سن بالاتر که تصمیم به زندگی بدون فعالیت ورزشی گرفته اند، توصیه میشود. و در سایر موارد درمان جراحی، روش انتخابی است. چون رباط ACL داخل […]
5 تیر 1396

درمان پای پرانتزی

درمان پای پرانتزی درمان پای پرانتزی دو روش کلی دارد: ۱. درمان غیر جراحی ۲.  درمان جراحی روش غیر جراحی بیشتر مراقبت و کنترل میزان پیشرفت انحراف میباشد و در ویزیت های مکرر، میزان انحراف اندازه گیری میشود و در صورت نیاز عمل جراحی انجام میشود. ورزش و نحوه نشستن و راه رفتن شخص هیچ تاثیری در اصلاح یا تشدید انحراف ندارد. . بریس فقط در موارد بسیار کمی در […]
4 تیر 1396

پارگی رباط زانو

پارگی رباط زانو هر زانو دارای چهار رباط اصلی است که شامل رباط صلیبی قدامی ، خلفی و رباط جانبی داخل و خارجی است. یکی از شایع ترین پارگی های رباط مربوط به رباط صلبیبی قدامی یا ACL  است. رباط ACL  از کندیل خارجی استخوان ران شروع شده و به برجستگی میانی استخوان ساق میچسبد و در حرکات زانو پایداری مفصل را باعث میشود و مانع دررفتگی دو استخوان ران […]