ویزیت بیماران

ویزیت بیماران روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۴ عصر تا ۱۰ شب

جهت دریافت نوبت با شماره های زیر تماس بگیرید

 

۰۳۴۳۲۴۸۳۳۳۱

۰۳۴۳۲۴۷۵۳۶۹

۰۹۱۳۴۹۵۳۳۲۳

۰۹۰۲۹۸۰۳۳۲۳